11. september 2001

- begynnelsen til slutten på menneskehetens lidelser?

av Morten Kielland

Forord

Da jeg første gang hørte at deler av CIA og administrasjonen i USA selv sto bak terroraksjonene den 11. september 2001, trodde jeg ikke mine egne ører. For en drøy påstand, tenkte jeg;  for noe sludder og pølsevev!

Så fikk jeg se en dokumentarfilm som helt tok pusten fra meg; jeg var målløs; for dette kunne da ikke være sant?

Løgn og uærlighet er noe jeg ikke tåler.

Jeg ble nå nødt til å undersøke saken selv og fant fort ut at de før omtalte drøye påstandene faktisk så ut til å stemme vesentlig bedre med de foreliggende fakta enn den offisielle versjonen.

Mine syv år som flittig og "flink" student ved Universitetet i Oslo kom her til stor nytte: Jeg testet resonnementer for logisk gyldighet, sjekket og kryssjekket kilder og referanser, søkte, gravde og fant utfyllende informasjon, spurte, leste og fant nye forklaringer og tolkninger som deretter måtte testes, for så eventuelt å forkastes igjen. Om igjen og om igjen. Dette arbeidet tok meg nesten to år.

Nå, over tre år senere, er det ikke lenger noe som helst rom for tvil:

De såkalte "terroraksjonene" mot World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 var planlagt lang tid (kanskje flere år) i forveien og ble gjennomført under medvirkning av krefter innenfor USAs administrasjon og næringsliv, inklusive president George W. Bush og hans neo-konservative støttespillere; dessuten medvirkende nøkkelpersoner fra CIA, FBI, DOD, CFR, FEMA og andre offentlige kontorer. De påståtte "terroristene" har hatt svært lite med saken å gjøre. Noen av dem lever forresten etter alt å dømme fortsatt i beste velgående(!). Den israelske etteretningsorganisasjonen Mossad ser derimot ut til å ha spilt en nøkkelrolle i både planleggingen og gjennomføringen av aksjonene - og stadig flere spor peker mot Israel og sionistene

 

World Trade Center-bygningene 1, 2 og 7 falt ikke sammen av seg selv som følge av brann og/eller flykrasj, men ble sprengt i stumper og stykker.

Dette er hevet over tvil. Jeg gjentar: Dette er hevet over tvil.  Her er beviset:

Bygningene "kollapser" i følge video-opptakene sammen med en hastighet som tilsvarer fritt fall - i vakum.

For en som har studert litt fysikk, er det nokså innlysende at dette er en fysisk umulighet: Prøv for eksempel å gå gjennom en lukket dør og se om det går like fort som om døren hadde vært åpen.

Antakelig er du lur nok til ikke å prøve dette, fordi du forstår at du vil møte motstand og antakelig få vondt ett eller flere steder. Døren behøver ikke en gang å sitte fast i karmen - det er nok at den er der. Den vil fortsatt bremse deg. Du må overføre noe av din bevegelsesenergi til døren for å få satt den i bevegelse.

Dette gjelder for alle legemer, også fallende legemer (selv om de da har en viss hjelp av tyngdekraften): de bremses opp på akkurat samme måte når de møter fysisk materie (jfr loven om legemers treghet - en av mekanikkens mest grunnleggende lover); og ikke minst når denne "materien" er en av verdens mest solide stålkonstruksjoner (de nedre delene av bygning 1 og 2 var jo fortsatt intakte, og bygning 7 var ikke skadet i det hele tatt).

Det var egentlig dette jeg skjønte først. Dette var rett og slett fysisk umulig.

Og da var det ikke lenger noen tvil - sprengstoff måtte ha vært inne i bildet, noe som igjen utelukket primitive "terrorister" fra fjerne land. Denne erkjennelsen tok helt enkelt livet av den offisielle versjonen - for godt.

Da jeg i tillegg fant ut at Bush-familien kontrollerer selskapet (SECURICOM) som sto for sikkerheten i WTC i perioden fram til 11/9-2001, ble det nokså opplagt hvordan dette hadde foregått. Plutselig passet alle bitene i puslespillet sammen.

Et helt verdensbilde måtte dermed revideres for mitt vedkommende: De ovenstående konklusjonene impliserer nemlig at den såkalte "krigen mot terror" er et stort bedrageri. Det betyr også at de latterlige "sikkerhetskontrollene" vi må igjennom bare vi skal fly til for eksempel Bergen, er etablert på helt falsk grunnlag. Alt dette er deler av et større spill, noe jeg skal komme tilbake til.

De pågående krigene i Afghanistan og Irak blir altså ført på falske premisser. Også Norge deltar aktivt i dette. Hvem har bestemt det? Våre folkevalgte? Hvorfor? Er de rett og slett blitt ført bak lyset? De skal jo liksom være valgt av - og blant - folk som deg og meg, og skal visstnok være fornuftige mennesker og tjene våre felles interesser. Så hva er det da som egentlig foregår her?

Og hva er denne greia med Israel? Jeg tok kontakt med Rune Nøstvik, redaksjonssjef i NRK for Nettnyheter/Tekst-TV/Nye medier, for å spørre om hvorfor alternative teorier om 11. september var så underrepresentert på NRKs nettsider. Han svarte bl.a:

"Det vi I NRK derimot er veldig forsiktige med er å ikke bli instrumenter for folk som forsøker å så teorier som gir grobunn for antisemittisme. Jeg tenker da på de som drar frem teorien om at sionister står bak. Dette er det mye av i de teoriene som legges frem i spekulasjonene om hvem som stod bak 9/11."

Vel, kanskje er det da noe i det? Og hvorfor skal denne muligheten uansett ikke undersøkes grundig?

Hvorfor skal all negativ informasjon om Israels gjøren og laden være beskyttet av et slags amnesti? Dette synes jeg virker svært så mistenkelig.

Plutselig ga det også mening for meg at Holocaust, slik enkelte påstår, kan være en skapt myte. Man skal i alle fall ikke grave så veldig dypt før man finner svært gode grunner til å tvile på denne historien (se f.eks http://www.holocaust.nu/). Ikke sånn å forstå at jødeforfølgelser og tvangsinternering i konsentrasjonsleirer aldri har funnet sted; det er åpenbart riktig. Derimot kan det se ut til at det påståtte "utryddelsesforsøket" og de astronomiske dødstallene er en grov overdrivelse uten røtter i virkeligheten, og helt uten støtte i foreliggende, objektive fakta. Og ikke behøver man være nynazist heller for å tvile på dette, det holder lenge med ren logikk og sunn fornuft, noe vi akademikere som kjent setter ganske høyt. Se for øvrig min artikkel på Nyhetsspeilet om Holocaust-myten.

En annen ting nyhetsredaktøren i NRK heller ikke synes å være klar over, er at jøder ikke nødvendigvis er sionister; og at anti-sionisme dermed ikke er det samme som antisemittisme. Dette handler dermed om anti-sionisme, ikke anti-semittisme (http://www.jewsagainstzionism.com).

Han er muligens ikke engang klar over at semitter egentlig ikke betyr jøder, men derimot arabere. Og at det er stor forskjell på såkalte Ashkenazi-jøder, og på Sefardi-jøder: 90% av dagens såkalte jødiske befolkning utgjøres av nemlig førstnevnte, som ikke synes å nedstamme fra Midt-Østen, men derimot fra Khazar-folket, en krigersk folkegruppe fra et område i den sørlige delen av det som i dag er Russland. Mer om dette senere.

Hvordan henger så dette med de såkalte "jødene" sammen med dagens situasjon? Svaret er muligens at mange av verdens rikeste familier beviselig stammer fra nettopp Ashkenazi-jødene, og har arbeidet sammen gjennom århundrer for å oppnå stadig større grad av økonomisk og politisk kontroll over resten av verden, først og fremst gjennom økonomisk spekulasjon, men også kammerateri, hemmelige samfunn og politisk manipulasjon.

Mine undersøkelser har i alle fall bragt på det rene at mye av det vi får servert av såkalte "internasjonale nyhetsleverandører" (feks Reuters), er ren propaganda. Disse produserte "nyhetene" gjentas så mer eller mindre bevisstløst av våre nasjonale medier, for eksempel NTB, NRK og en rekke aviser (bl.a Aftenposten) - og folk flest tror på dem. Enkelte viktige fakta, som f.eks i forbindelse med 11. september, blir ikke presentert i det hele tatt, eller avfeid som upålitelige.

 Vi ser dermed tydelig både en produksjon og en siling av nyheter, noe som ikke hører hjemme i en fri og uavhengig presse, som igjen er en forutsetning for et fungerende demokratisk styresett.

Og dette spillet vil selvsagt fortsette helt til mange nok får øynene opp for hva som egentlig foregår, og selv begynner å søke informasjon gjennom andre kanaler og medier, først og fremst Internett - som foreløpig er usensurert i vår del av verden.

Det er nettopp derfor at jeg har laget denne nettsiden. Jeg synes dette er viktig! Og jeg ønsker mest av alt at nettopp DU nå skal begynne å grave og spørre - på egenhånd! Jeg ønsker at du på den måten kan bli i stand til å gjennomskue det falske verdensbildet du er blitt lurt til å tro på. Ikke ta mitt ord for det, undersøk selv!

Husk at sannheten ikke trenger noen beskyttelse - det gjør derimot løgnen.

Spør deg selv om hvorfor frimureriet, Bilderberger-konferansene og planene om en Ny verdensorden behøver å være så hemmelige, hvis det hele dreier seg om en god sak, til beste for hele menneskeheten.

Det kan også være nyttig å være klar over at noen åpenbart ikke ønsker at folk flest skal finne ut av hva som egentlig foregår - og derfor sørger for å spre desinformasjon slik at "konspirasjonstullingene" skal fremstå som akkurat det - tullinger. Og at Hvermannsen dermed skal miste interessen for å finne ut hva som egentlig foregår, bak kulissene. For alt dette er jo bare tull og oppspinn!?

Denne strategien har langt på vei lykkes, men ikke helt.

Min oppfordring er derfor: Ikke la deg lure! Bare fortsett med å spørre og grave, selv om du stadig vil komme over plantede blindspor - eller bli utsatt for latterliggjøring. Dette er viktigere enn du kanskje tror.

Innerst inne vil du alltid vite hva som er riktig.

For å gi deg litt inspirasjon og et sted å begynne, vil jeg anbefale for eksempel filmen Zeitgeist - The Movie. Den setter bl.a  11. september inn i en mye videre sammenheng og er, så vidt jeg har kunnet fastslå, både ekte og seriøs. Den viser bl.a hvordan 11. september kan settes sammen med planene for en total kontroll over verdensøkonomien og dermed et totalt verdensherredømme for en styrtrik og ørliten elite: http://www.zeitgeistmovie.com/

Filmen kan også lastes ned vha BitTorrent:

http://thepiratebay.org/tor/3939852/Zeitgeist__the_Movie_(Official_2007_Release)

 

En annen glimrende film er "The Great Illusion" av George Humphrey. Den inneholder også en konkret handlingsplan for vanlige mennesker for å få bukt med dette uvesenet - uten bruk av vold:

Bit-torrent: "The_Great_Illusion"_by_George_Humphrey_(1h54m__XviD)

Google video: Del 1 og Del 2

 

Hvordan ble aksjonene den 11. september gjennomført?

Det er mye vi ennå ikke vet, men det jeg nå kan si at jeg vet med sikkerhet er at:

  • Bygningene WTC 1, 2 og 7 ikke raste sammen av seg selv, men ble sprengt på en avansert og nøye planlagt måte som må ha tatt flere uker å forberede. Alle andre forklaringer som er fremsatt hittil er - fysisk sett - helt umulige. Årsaken til at jeg raskt ble nødt til å trekke denne konklusjonen, er at bygningene faller sammen med en hastighet som tilsvarer fritt fall i vakuum (tomt rom), hvilket ville være fysisk umulig dersom det fantes noe som helst styrke igjen i de nedre delene av bygningene. Og det gjorde det jo - helt selvsagt: denne delen av bygningene var uskadd av både fly og av brann, og blant verdens aller mest solide konstruksjoner. Altså: Bygningsdeler kan helt enkelt ikke falle gjennom stål og betong like fort som gjennom løse luften - dette er jo egentlig en helt selvsagt ting. Rett og slett en fysisk umulighet. Og enhver som har et minimum av kjennskap til grunnleggende fysikk må straks innse dette. Det eneste som kan flytte masse ut av veien for de fallende, øvre delene av bygningene, er ... sprengstoff

 

  • WTC 7 ble sprengt på konvensjonell måte. Dette bygget ble ikke, også i flg den offisielle historien, truffet av noe fly; og brannen (som ingen riktig vet hvordan oppstod) var mikroskopisk. Likevel kollapset bygningen i løpet av få sekunder, og på en måte som er helt identisk med kontrollerte sprengninger av bygninger (for riving). BBC rapporterte sågar om denne bygningens fall hele 20 minutter før den falt. Ikke verst! Og om dette skulle skjedd uten bruk av sprengstoff, så er det i alle fall helt unikt i verdenshistorien. Ekstra mistenkelig blir det når vi vet at dette bygget for en stor del var en spesialforsterket bunker med pansrede vinduer, ekstra sterke stålbjelker, egen strømforsyning etc, beregnet på å være kontrollsentral for borgermesteren i New York City i hva som måtte komme av kriser og krig. Mange offentlige kontorer holdt også til i dette bygget, og mange viktige dokumenter ble oppbevart her, bl.a dokumentene knyttet til den såkalte Enron-skandalen. Dette kollapset strider altså også i mot de gjeldende fysiske lover

 

  • Pentagon ble ikke truffet av noe rutefly!

 

Alt dette er hevet over tvil. Det er helt enkelt for mange fakta som strider mot de offisielle hypotesene om hva som skjedde - og dermed avliver dem for godt. Sannheten må altså være en annen.

Når man tar inn over seg hva dette egentlig innebærer, så trenger man kanskje litt tid til å summe seg - det er ikke så rart. Mange finner det dessuten vanskelig å tro at et såpass grovt bedrageri skulle la seg gjennomføre. Kanskje er nettopp dette noe av grunnen til at det - i hvert fall hittil - har gått ganske bra.

Det finnes imidlertid mengder av håndfaste beviser og solid dokumentasjon som viser noe annet, bare gjør et søk på Internett. Personlig synes jeg denne lille filmsnutten oppsummerer hovedpunktene på en enkel og grei måte:

http://www.improbablecollapse.com/page2.html

Dette foredraget av arkitekten Richard Gage, ekspert på stålkjernekonstruksjoner, er også meget grundig og overbevisende: http://blip.tv/file/306082/

Sammenhold gjerne bildene av Philipsbygget i Oslo, demolert av Controlled Demolition Group Limited i Storbritannia, etter oppdrag fra NCC Norge AB: http://www.youtube.com/watch?v=IW8FOPRLc9k ... med disse bildene av WTC 7-kollapset: http://www.911research.com/wtc/evidence/videos/docs/wtc7_collapse2.mpg

Det likner jo unektelig ganske mye?

WTC 1 og 2 ble derimot sprengt på en måte verden aldri tidligere har sett maken til; heller ikke meget erfarne demoleringseksperter har sett maken. Metoden innebærer beviselig bruk av svært avansert sprengstoff, blant annet Thermate, som er det eneste som kan forklare de helt usedvanlig høye temperaturene som ble påvist i ruinhaugene flere uker etter selve kollapset. De svært karakteristiske svovelforbindelsene som uvegerlig fremkommer ved bruk av Thermate er også blitt påvist og dokumentert av professor Steven Jones ved Bringham Young University i USA. Jones fikk sparken fra dette Universitetet da han offentliggjorde resultatene fra sine undersøkelser:  http://www.youtube.com/watch?v=_wVLeKwSkXA

 

Å demolere bygninger på denne måten er ekspertarbeid. Det tar dager - eller uker - å plassere alt sprengstoffet som trengs for å få til noe slikt. Ladningene utrustes vanligvis med små radiomottakere og kan settes av i en hvilken som helst rekkefølge. Rekkefølgen kan styres meget enkelt med et par tastetrykk på en bærbar PC koblet til en radiosender.

Så langt er dette helt standard prosedyre innenfor avansert demolering.

Imidlertid er det kun noen ytterst få selskaper i verden som påtar seg såpass krevende arbeid. Ett av dem er Controlled Demolition Incorporate i USA som også fikk i oppdrag å fjerne restene av World Trade Center-komplekset. Dette er ulovlig fjerning av bevismateriale i flg gjeldende lover i USA, det ble gjort på rekordtid og uten tilstrekkelig etterforskning. Det samme gjaldt restene av den store bygningen i Oklahoma City, som noen år tidligere også ble ødelagt av "terrorister" (hvorav enkelte senere viste seg å jobbe for FBI og CIA). Nok en falsk-flagg-operasjon, altså. Som vi vet fikk McVie, tidligere soldat i en amerikansk spesialavdeling, skylden og ble - i alle fall tilsynelatende - henrettet.

Eieren av WTC-komplekset pr 11. september, Larry Silverstein (kjent sionist), innrømmet forresten senere i et intervju at WTC-bygning 7 faktisk ble sprengt, eller "pulled", som det heter på fagspråket. Det uvurderlige intervjuet med ham finner du fortsatt her:

http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/pullIt3.wm

Hvis ikke, så kan du få det av meg.

I tillegg kan vi jo merke oss at øyenvitner og ansatte ved WTC forteller at bombehunder som vanligvis patruljerte i bygget ble nektet adgang i ukene før 9/11 (dvs etter at Silverstein hadde overtatt), og at merkelige "oppussingsarbeider" foregikk på en rekke steder i bygningene i den samme perioden.

Dessuten kan vi merke oss at laser-ledestråler, av samme type som brukes til å lede en laserstyrt bombe (LGB) inn på målet, skal ha blitt observert på fasadene til WTC 1 og 2 bare sekunder før flyene traff. Dette kan selvsagt være oppspinn, for slikt kan være vanskelig å avgjøre med sikkerhet; dessuten hadde det vært like enkelt, men kanskje ikke like nøyaktig, å plassere en radiosender inne i selve bygget.

Uansett er det ikke utenkelig, ja til og med sannsynlig, at flyene som traff WTC 1 og 2 ikke var de samme som dem som angivelig skal ha blitt kapret tidligere på dagen; men derimot godt forhåndspreparerte og fjernstyrte fly, helt uten mennesker om bord. Dette er teknisk sett nokså enkelt å få til. Den teknologien som behøves er over 20 år gammel og utviklet av Boeing i USA. Bildene som ble tatt av flyene tyder på at det var B767-300 tankfly, ikke B767-200 passasjerfly. Min gode venn Chris Bollyn har undersøkt dette og skriver om det her:

http://www.bollyn.com/index/?id=10708

Det er også pussig at begge flyene akkurat traff det sentrale datarommet i hver bygning. Hvor stor er sjansen for at noe slikt skal skje tilfeldig? Temmelig lik nulll.

Dette at det var spesialpreparerte fly som traff WTC 1 og 2 kan også forklare hvorfor minst to av de fire flyene som skal ha blitt kapret den dagen hadde ugyldige avgangsklareringer, ugyldige flyplaner og ugyldige rutenummer (dvs det ene av flyene som traff WTC, samt det som skal ha truffet Pentagon). De eksisterte simpelthen ikke. Det vil si: flyene eksisterte - og eksisterer fortsatt - men de var altså ikke satt opp til å fly og var ikke i trafikk den dagen. Flygningene ble - beviselig - aldri foretatt.

Bekreftelser på disse påstandene kunne inntil 2003 finnes på de offisielle statistikk-sidene til The US Bureau of Transportation Statistics og er heldigvis bevart av fremsynte og datakyndige personer, både som screenshots og som nedlastede sider. Alt er godt dokumentert her:

Evidence that Flights AA 11 and AA 77 Did Not Exist on September 11, 2001

Noen offisiell og fullstendig liste over hvilke personer som skal ha vært om bord i flyene er heller aldri blitt offentliggjort. (Jeg regner ikke med listene som ligger ute på CNN; de er uoffisielle og neppe ekte - hvor er i så fall navnene på kaprerne? De burde definitivt vært på listene dersom disse hadde vært ekte.)

Så hvor ble da passasjerene av i de to UA-flyene om disse virkelig tok av? Det er vanskelig å si med sikkerhet, men dokumentarfilmen Loose Change har en mulig forklaring (1:00:25 ute i filmen):

http://video.google.com/videoplay?docid=7866929448192753501

Hvis dette er riktig, mangler vi altså minst to fly for å få den offisielle versjonen til å stemme: Flight AA11 og AA77 skulle ikke fly den dagen og tok heller aldri av (bekreftes som før nevnt av BTS' offisielle statistikker).

Flight UA93 landet, i flg United Airlines selv, på Cleveland Hopkins International Airport. Det skal ha skjedd like etter at denne flyplassen var evakuert, i 10-tiden. Et fly fra Delta Airlines skal også ha landet her omtrent samtidig. Det er WCPO-TV, en liten, lokal TV-stasjon i Cincinnati, Ohio, som rapporterer dette kl 11:43 om formiddagen den 11. september 2001. Dette var en skikkelig glipp - blant mange andre.

Vi har nå bare ett fly igjen, nemlig UA175.

Bildene fra New York levner ingen tvil om at minst to fly ble brukt, dermed må minst ett "uoffisielt" fly vært involvert. UA175 kan ha vært det ene av flyene som traff WTC, men jeg finner dette lite sannsynlig. Det mest sannsynlige er at begge de flyene som traff var spesielt tilpasset formålet, og ikke bare det ene.

UA175 kan dermed være det flyet det ble funnet vrakrester av i nærheten av Shanksville (noen kilometer fra det mystiske bombekrateret!).

Jeg finner ingen annen forklaring, for det "ett eller annet" som traff Pentagon var i hvert fall ikke noe rutefly, det er 100% sikkert.

 

Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før?

Det er ikke tvil om at den etablerte fagpressen verden over har forsømt seg kraftig når det gjelder 11. september 2001 - og den etterfølgende politiske tragikomedien. Norsk presse er intet unntak. Hvorfor? Blir vi bevisst holdt for narr av våre journalister? Neppe.

Det som kan være nyttig å være klar over i denne sammenhengen, er at de største leverandørene av internasjonale nyheter (Reuters, NTB, etc) faktisk eies av de samme menneskene, etter sigende kun 8 familier, alle medspillere i gjennomføringen av en gigantisk og vanvittig plan. Det er verd å merke seg at disse samme familiene og deres samarbeidspartnere tjener store penger på krig, medisiner, olje og gass; og formodentlig snart også CO2-rensing?

Aksjonene den 11. september, bombene i London 7. juli, samt en rekke andre mer eller mindre velregisserte hendelser i nyere historie, er alle deler av denne planen, som er minst 70 år gammel. Det første utkastet går antakelig helt tilbake til 1773 eller før. Resultatet av denne planen skal bli en såkalt New World Order, En Ny Verdensorden, nærmere bestemt et gjennomkontrollert, verdensomspennende diktatur, kontrollert av en ørliten elite.

Er du interessert i detaljene kan du lese "Sions vises protokoller" feks her eller her. Du vinner dem også på dette nettstedet her.

Jeg vil altså på det sterkeste anbefale å ta en titt på disse protokollene. Det er uhyre interessant lesning.

President George Bush den eldre holdt forresten sin berømte New World Order Speech den 11. september 1991, altså på dagen ti år før marerittet i USA ble til virkelighet. Det er jo litt pussig? Eller kanskje nettopp ikke.

Hva har så dette med sionisme å gjøre? Er Bush'ene sionister? Vel, det kan jo godt tenkes, men de er i hvert fall beviselig frimurere og medlemmer av et hemmelig samfunn, losjen Skull & Bones. Denne losjen er sprunget direkte ut fra (det nye) Illuminati, en frimurerlosje etablert i Bayern i 1776 av Adam Wieshaupt, på oppdrag fra Rothschild-dynastiet, en styrtrik, såkalt "jødisk" familie. Jeg mistenker personlig at det nettopp er Rothschild'ene og deres økonomiske samarbeidspartnere, bl.a i Amsterdam, som skjuler seg bak de mystiske "Sions Vise". Illuminati-losjen er i dag antakelig en av verdens mektigste, med forgreninger ikke bare til USA, men også til England, Frankrike, Tyskland og Canada. Deres symbol er en uferdig pyramide med en trekant med øye over. Symbolet forkortes ofte til bare en trekant.

Dette frimureriet og de internasjonale "jødene" arbeider framfor alt mot En ny verdensorden, altså et verdensomfattende diktatur, godt kamuflert som et demokrati, der en bitte liten og styrtrik elite har full kontroll over resten av befolkningen - eller kveget ("gojim") - som de kaller dem. Befolkningen skal ikke være større enn høyst nødvendig for å få arbeidet unna, dvs ca 10% av dagens befolkning på jorda - 90% og skal altså vekk!

Det hjelper neppe å si at målet helliger middelet, selv om tanken på et gjennomregulert verdenssamfunn for enkelte kanskje i første omgang kan virke besnærende. Den egoistiske motivasjonen bak, er imidlertid nok til å overbevise - i alle fall meg - om at dette ikke er av det gode. Jeg ser faktisk dette som fullbyrdelsen av Satans rike på jorden, om man skal ta Bibelen på alvor.

Når noen få og store aktører nærmest har monopol på å produsere "nyheter" for videresalg, så blir det jo ikke så greit for en stakkars redaktør, for eksempel i NRK, å skulle velge mellom løgn, løgn og atter løgn. Og jeg tror faktisk de fleste skriver i god tro. Et par åpenbare unntak er for eksempel Wikipedia, som til tross for frivillige bidrag helt tydelig er sensurert og kontrollert av de samme kreftene, samt Aftenposten/VG som begge eies av Schibsted, en norsk sionistfamilie. Schibsted-gruppen har forresten nylig kjøpt opp en mengde større og mindre norske aviser og har dermed en høy grad av kontroll i det norske mediabildet. I f.eks lille Tønsbergs Blad sluttet flere av journalistene og fronting av den latterlige krigen mot "terror" ble plutselig en del av avisens interesseområde. I USA har vi spesielt Fox, Reuters og The New York Times (populært kalt "The Jew York Times").

Når det gjelder norsk fjernsyn kan vi f.eks nevne Jahn Otto Johansen, en kjent rikssynser og såkalt midtøsten-ekspert som i sin ungdom var en "Rockefeller Fellow" (et stipendiat). Rockefeller-familien er også sionister og kontrollerer bl.a CIA, som igjen kontrollerer alle de fleste større mediaselskapene i USA. Disse ble kjøpt opp  (jfr Operation Mockingbird).

FN er et viktig instrument i gjennomføringen av denne store planen, eller Det store arbeidet, som det også kalles. Du kan studere hele symbolikken og sammenhengen på dagens 1-dollarsedler, der finner du både pyramiden, uglen og øyet, alt sammen kjente symboler på frimureriets og sionistenes egentlige, store mål for verden. FN-bygningen er forresten bygd på land donert av Rockefeller.

 

Hva er en sionist?

Sionister er ikke er det samme som jøder. Sionist-bevegelsen er en internasjonal bevegelse som arbeider for en egen jødisk stat, tilsynelatende Israel. Deres virkelige mål er imidlertid å bygge "Det nye Jerusalem", et verdensomspennende diktatur, en superstat, også omtalt som En ny verdensorden.

Her hjemme er personer som Jens Christian Hauge og Trygve Lie gode eksempler på sionister. Vi kunne godt kalle dem de internasjonale "jødene".

De har ikke mer med jødedommen å gjøre enn oss kristne. Selv om noen av dem riktignok kaller seg jøder, så er de altså ikke mer jøder enn korsfarerne var kristne - eller terrorister som påberoper seg å være muslimer, for den saks skyld: Dette er pr definisjon en selvmotsigelse (jfr både Koranen og Jesu lære).

Stadig flere jøder, også fremstående jødiske ledere, tar sterk avstand fra sionistene og deres rå, hensynsløse og meget inhumane metoder for å nå sitt skjulte mål:

http://www.jewsagainstzionism.com/rabbi_quotes/index.cfm

Israels oppførsel i de senere år viser med all ønskelig tydelighet at det dreier seg om ugudelige mennesker uten respekt for Skaperen.

Det er nærliggende å anta at disse, altså sionistene, kan være dem som står omtalt i Johannes' åpenbaring som "de [av Satans synagoge] som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver." (Åp 3:9).

Lyver gjør de i alle fall, det er sikkert.

I følge Benjamin Freedman (selv tidligere sionist) utgjorde de "uekte" jødene i 1961 hele 92 prosent av verdens såkalte jøder. Disse nedstammer altså ikke fra Judea, men fra khazar-folket, en krigersk folkegruppe i den sørlige delen av det som tidligere var Sovjetsamveldet, og som i valget mellom jødedom, kristendom og islam, tok jødedommen som sin statsreligion. De har altså ingenting med de egentlige jødene å gjøre. Tvert i mot, virker det som: De tror først og fremst på Mammon, ikke på noen Gud. Dette forklarer i så fall en hel del. Et annet og mye brukt navn på denne gruppen er Ashkenazi-jøder.

Jeg har forresten spekulert litt på om det kan være noen sammenheng mellom Ashkenazi og nazi-/nazisme: Når vi vet at Hitlers nazi-regime for en stor del ble finansiert direkte fra Wall Street, så virker ikke dette helt usannsynlig. Hertil kommer at det lukkede selskapet som bl.a Bush-familien er en del av, nemlig Skull and Bones, bruker påfallende mange av de samme symbolene som nazi-regimet brukte under krigen, også tallet 322. Hitler var også sterkt opptatt av det okkulte og var medlem i en liknende organisjasjon som Skull & Bones. Som om ikke dette var nok, ble også en mengde nazister i hemmelighet importert til USA etter krigen (Operation Paperclip) og ble gitt ledende stillinger innenfor forskning (f.eks NASA), overvåkning (CIA, FBI), økonomi og administrasjon (CFR). Union Banking Corporation (drevet av Prescott Bush) ble etter krigen dømt for å ha støttet fienden; men dette var nok bare toppen av isfjellet.

Det foreligger også solide beviser for at den russiske revolusjon og bosjevikene ble finansiert fra Wall Street.

Hvor er logikken i dette? Logikken går ut på å finansiere begge sider av en konflikt for å profitere på handel med partene i konflikten og sette dem i stadig dypere gjeld. Dette har skjedd under samtlige kriger de siste to-tre hundre år.

Det økonomiske motivet er imidlertid bare en del av forklaringen. En like viktig del er det å skape kaos for å få til ønsket forandring. Bak de store krigene ligger det nemlig også en langsiktig plan, som nevnt over. De er altså arrangert, men hvordan?

Disse menneskene, sionistene, har, nøyaktig som beskrevet i de tidligere nevnte protokollene, bygget seg opp et meget effektivt, skjult nettverk. Dette har de bl.a gjort gjennom å infiltrere frimurerlosjene (allerede på 17- og 1800-tallet) og skape nye losjer og andre lukkede fora, samt organisere de store, lukkede møtene som foregår hvert år på ulike steder og under ulike navn.  Det jeg først og fremst tenker på er Bilderberg-konferansene og møtene i den såkalte Trilateral Commission. Vi kan også ta med møtene i Bohemian Grove i California. Det er dette som er det egentlige maktapparatet i verden - resten er kun spill for galleriet.

Våre egne ledere har deltatt på disse konferansene, feks Siv Jensen (FrP) og Thorvald og Jens Stoltenberg (Ap).

Maktstrukturen er snedig organisert: Innenfor frimureriet for eksempel, må medlemmene bl.a sverge lojalitet overfor sine brødre framfor alt annet; også framfor verdier som sannhet, medmennesklighet, ærlighet og rettferdighet. Hver enkelt kjenner kun et lite antall av de andre medlemmene, først og fremst dem som står nærmest i rang. De vet heller ikke mer enn det er meningen at de skal vite, og det forutsettes at de samarbeider, ellers er det ut i kulden. Bare de få som befinner seg helt på toppen av pyramiden har den fulle oversikten og kan se hele bildet. Slik utøves makt skjult og effektivt, i en hierarkisk struktur. Så neste gang du ser en pyramide, for eksempel i Frankfurt, eller på baksiden av en 1-dollarseddel, så vet du nå hva den symboliserer.

Har du forresten noen gang lurt på hvordan politikere ofte kan si en ting, for så å gjøre eller tillate noe helt annet? Dette blir langt mer forståelig når vi vet at den virkelige makten er skjult. De virkelige lederne er alle med i den samme "klubben", uansett hvilket parti de måtte tilhøre. Siv "Bilderberg" Jensen fra Frp og Jens Stoltenberg fra Ap er gode eksempler i øyeblikket. Andre kjente politikere involvert i dette er Kåre Willoch, Torbjørn Jagland, Thorvald Stoltenberg, Kristin Clemet og Gro Harlem Brundtland - bare for å nevne noen. Fra Norges Bank har vi Svein Gjerdrem, fra Aftenposten Tinius Nagell-Erichsen, Per Egil Hegge og Nils Morten Udgaard; og fra NRK, f.eks John G. Bernander.

De sier de vil skape en bedre verden - og kanskje vil de det. Kanskje mange av dem til og med tror at det er det de gjør. Personlig tror jeg faktisk at de tror det. De vil det gode. Kanskje forstår de først når det er for sent hva de egentlig har vært med på?

Det ligger nemlig et lite problem her: En bedre verden er jo vel og bra. Tenk å en gang for alle få menneskeheten vekk fra "jungel-loven", fra fattigdom, kaos og uorden, fra ukontrollert befolkningsvekst og lovløshet? Til en gjennomregulert, gjennomsivilisert, gjennomkontrollert verdensstat? Fint; men for hvem? For et ørlite mindretall? Og hvem skal i så fall bestemme hvem dette mindretallet skal være? Og med hvilken rett? Er ikke dette å sette seg selv i Skaperens sted? Å ta hensynsløst for seg av Skaperverkets goder på bekostning av sine brødre og søstre?

Rudyard Kiplings "White Man's Burden" blir langt mer forståelig i et slikt lys (les den).

Dette er ikke humanisme i mine øyne; det er i beste fall misforstått humanisme. Jeg vil heller kalle det inhumanisme. Det er i alle fall ikke respekt for Skaperverket og dets ulike skapninger. Historien har jo dessuten vist oss, gang på gang, og på mange ulike måter, at når mennesket setter seg selv over naturens orden, så går det galt. Alle store imperier ble bygd, muligens på en stor idé, men i alle fall på bekostning av enorme lidelser for "imperiets fiender". Romerriket og det engelske imperiet er to gode eksempler. Og nå har vi altså sionistenes vestlige imperium, som gjennom å utnytte FN og USA tar mål av seg til å bli globalt.

Så kanskje vil det lykkes denne gangen? Neppe.

"Power corrupts ... and absolute power corrupts absolutely"

Mørket vil ødelegge seg selv.

 

Mer om media

Manipulasjon og desinformasjon ved hjelp av media er ikke noe unikt for 11. september. Det samme skjedde etter alt å dømme ...

da J. F. Kennedy ble skutt ...

da broren hans Robert F. Kennedy ble skutt ...

og Martin Luther King ...

og Malcolm X ...

og John Lennon ...

og da Diana ble drept ...

og da Estonia ble senket ...

og da bombene sprang i London den 7. juli 2005 ...

og så videre, og så videre. Her hjemme på berget har vi Mehamn-ulykken der en Twin-Otter fra Widerøe ble truffet av et engelsk jagerfly av typen Harrier under en øvelse. Minst tre av de pilotene som engasjerte seg personlig i etterforskningen ble truet og terrorisert. En av dem er forresten flykaptein Sven Vidar Bottolvs i SAS, som jeg tilfeldigvis kjenner personlig: en særdeles rolig, nøktern og tvers gjennom solid type. Ingen konspirasjons-tulling, med andre ord. Her ble det ganske enkelt tatt en beslutning på høyt nivå om hva som skulle være "sannheten", koste hva det koste ville.

De såkalte "terroravsløringene" i Storbritannia ser og ut til å være rene fabrikasjoner, helt uten røtter i virkeligheten, og gjør at vi nå ikke lenger får ta med oss farrisflasken vår inn på flyet - døh.

Så hva skal vi tro?

Jeg kan i alle fall si deg hva jeg tror:

Jeg tror at det er en meget god grunn til at de såkalte konspirasjonsteoriene forblir nettopp det, år ut og år inn; og grunnen er den at det faktisk er ugler i mosen! Og at det faktisk er virkelige konspirasjoner det hele handler om.

Så hvis du er en av dem som fortsatt tror at amerikanerne landet mennesker på månen, da vil jeg oppfordre deg til å undersøke den saken litt nærmere:

http://www.youtube.com/watch?v=3HT3_X9Suec

Dette klippet er hentet fra dokumentarfilmen som du finner i sin helhet her:

http://www.moonmovie.com/moonmovie/

 

Det å hevde at mennesker har gått på månen, vil om få år være omtrent like dumt som å påstå at jorda er flat - og det er lenge siden folk flest trodde det.

 

Du kan også begynne å undersøke myten om Holocaust. Hvis du finner så mye som ett eneste bevis på at gasskamrene i konsentrasjonsleirene var beregnet på å avlive mennesker, og ikke på desinfeksjon av tøy og annet utstyr, så vil jeg svært gjerne vite om det. Jeg har i alle fall ikke sett ett eneste konkret bevis hittil. Derimot har jeg funnet svært mye som tyder på det motsatte. Dette er rett og slett en skapt myte - som nå i noen land til og med er blitt beskyttet ved lov. Det er rett og slett blitt forbudt å forholde seg kritisk til den! Og nettopp denne myten har vært helt sentral i oppbyggelsen av sympatien overfor de selvoppnevnte "jødenes" sak, fulgt av den tvilsomme opprettelsen av staten Israel og dermed den vanskelige situasjonen vi har i Midtøsten i dag.

Som vi vet: Sannheten trenger ingen beskyttelse - det gjør derimot løgnen. Og før eller senere kommer sannheten fram. Uvegerlig.

Denne karen har gjort et grundig arbeid:

http://www.onethirdoftheholocaust.com/

http://www.onethirdoftheholocaust.com/nazishrunkenheads/

Hans arbeid har vært forsøkt tilbakevist, uten hell.

Et annet eksempel på en skapt myte, er myten om Pearl Harbor: Det er nå (gjennom solid dokumentasjon, bl.a presentert på History Channel) hevet over tvil at ledelsen i USA og president Roosevelt visste at Japanerne ville angripe Pearl Harbor i god tid, muligens flere uker, før angrepet; men Roosevelt trengte sårt dette påskuddet for å få USA med i 2. verdenskrig og lot det derfor skje, vel vitende om at dette påskuddet ville komme til å koste tusenvis hans "landsmenn" livet. Det eneste USA gjorde, var å trekke hangarskipene sine vekk fra Pearl Harbor noen dager før angrepet, slik at de ikke skulle bli skadet; disse var nemlig essensielle for å vinne krigen i Stillehavet. De gammeldagse slagskipene med tilhørende mannskaper, kunne derimot godt ofres. Hvis ikke dette er høyforrederi, så vet ikke jeg. Roosevelt var forresten frimurer på 33. nivå. Det samme var Winston Churchill. Kan det være noen sammenheng her, tro?

Det kan virke sånn.

En liknende rolle som Pearl Harbor og 11. september spilte torpederingen av skipet RMS "Lusitania" under den 1. verdenskrig. Både amerikanerne og britene visste med sikkerhet at tyskerne ville komme til å senke skipet dersom det fortsatte å seile mellom New York og London. I tillegg til å frakte passasjerer, fraktet "Lusitania" også i hemmelighet ammunisjon til britene. Dette visste tyskerne godt om og ville naturlig nok sette en stopper for denne trafikken. Samtidig var de - med god grunn - bekymret for hva de sivile tapene etter en slik torpedering ville bety for opinionen. Den tyske ambassaden i Washington advarte derfor publikum gjennom annonser i dagspressen, i tillegg til advarslene som ble gitt på diplomatisk nivå. Advarslene ble stort sett ikke respektert, så da "Lusitania" ble senket den 7. mai 1915 mistet hele 1.195 personer livet.

Denne hendelsen ble umiddelbart utnyttet aktivt i propagandakampanjer for å få dratt USA med i krigen. Dette lykkes som kjent i 1916. Da var England/Frankrike i ferd med å tape krigen. To år senere var den plutselig vunnet, takket være USAs innsats. Som en takk for hjelpen ble nå Balfour-erklæringen utstedt til de hjelpsomme "jødiske" finansfyrstene som hadde lovet å få USA med på Englands side da det så som svartest ut. Grunnlaget for staten Israel var dermed lagt. I Versailles la de høye herrer samtidig grunnlaget for neste krig, helt i tråd med de før nevnte protokoller.

Og så videre, og så videre ...

 

Så hva skal vi gjøre?

Hva kan vi gjøre? Vi kan begynne med oss selv. Vi kan slutte å la oss skremme til å gå til krig eller til å jobbe for dem som låner oss penger og dermed holder oss i ørene. Mindre forbruk, mindre gjeld, mindre jobb og mer glede. Dokumentarfilmen The Moneymasters viser dette på en glimrende måte, jeg vil varmt anbefale å se den. Hver enkelt av oss må begynne med seg selv.

Det er intet annet enn negative følelser som for eksempel frykt og grådighet i helt alminnelige mennesker som deg og meg, som gjør det mulig å innføre og opprettholde denne galskapen. Personlig tror jeg kanskje at nettopp denne frykten er det som i Bibelen omtales som arvesynden. Altså en opplevelse av mangel på kjærlighet og tillit til seg selv og andre, og, dypest sett, hele skaperverket og Den store Mesteren bak.

Etterhvert som vi utvikler oss åndelig, forstår vi stadig klarere at alle våre negative følelser dypest sett bygger på frykt, noe som i virkeligheten en ren illusjon i seg selv. Frykt er ikke noe virkelig; det er kun en følelse, noe vi innbiller oss. Når vi omsider gjennomskuer dette, kan vi endelig så smått begynne å leve i kjærlighet og ekte glede over oss selv og hverandre, ja over hele skaperverket. Verre er det ikke. Og likevel kan det være sååå vanskelig ...

Hva er vi egentlig redde for? Å ikke bli elsket? Ikke være god nok? Å være uten betydning? Å fryse eller sulte i hjel? Hva trenger vi egentlig for å være lykkelige? Du har kanskje allerede funnet ut at det egentlig ikke er så mye.

Nei, det er faktisk mer enn nok til alle på jorda. Eller som Gandhi sa: "[There is] enough for everybody's need, but not [for] everybody's greed"! Hvis du ser filmen "The Secret", så forstår du bedre hva jeg mener:

http://www.thesecret.tv/home.html

Jeg kan forresten bekrefte at oppskriften i The Secret virker! Det er utrolig, men sant. Jeg har faktisk prøvd det selv.

Så kanskje er det beste du kan gjøre å begynne din egen menneskelige utvikling? Det er en spennende reise du aldri vil angre på at du la ut på! Jeg kan for eksempel anbefale www.makani.com hvor jeg selv har lært å skape akkurat det livet jeg ønsker meg - og samtidig blitt kvitt frykten. Du må også gjerne komme til meg, hvis du føler at det er riktig for deg. Jeg kan og vil gjerne hjelpe deg med det.

Når mange nok av oss begynner å arbeide med oss selv og rett og slett skape det livet vi ønsker oss, i trygghet og tillit, vil dette også være innledningen til en helt ny æra på jorden. En verden uten gjeld, tvang og makt. Maktstrukturer kan nemlig ikke eksistere uten frykt.

Dette skiftet i menneskehetens utvikling er forresten forutsagt og nøyaktig tidsbestemt i mange profetiske skrifter fra ulike religioner. Se for eksempel på den såkalte Maya-kalenderen. Dette skiftet vil kort og godt bety slutten på den frykt- og lidelsesfylte verden vi har kjent hittil, gjennom mange tusen år; men før den tid skal - og må - menneskeheten gjennom en kraftig utviklings- og renselsesprosess. Denne prosessen er allerede i gang, og vil i følge Mayakalenderen intensiveres kraftig i årene fram mot 2012. Så vær obs på alt som får deg til å frykte, og vit at det blir gjort med hensikt. Se foreksempel på Dagsrevyen; men ikke la deg lure.

Som Gandhi sa til sine venner da den engelske kolonimakten ville skremme ham til lydighet:

They can kill me; then they will have my dead body - not my obedience!

Når vi utvikler oss, blir vi litt etter litt i stand til å se oss selv som de kraftfulle åndsvesener vi i virkeligheten er. Vi er alle guddommelige deler av en stor helhet. Dette er alltid den opprinnelige kjernen i alle religioner, før de meget raskt blir forvrengt og misbrukt av fryktsomme mennesker til maktformål eller egen vinning.

Gud, Jahwe, Jehova, Manitou og Allah, er alle navn for det samme; nemlig Den første Beveger, Den store Energien, Skaperen, Den store Intelligensen, Det Store Vesen, Det som har skapt alt, osv. Dette representerer selvsagt noe mye større enn alle våre menneskeskapte religioner, og viser hvordan det ikke er noe egentlig skille mellom for eksempel muslimer, kristne og jøder. De tror i virkeligheten på nøyaktig det samme: Én skaper.

Det er nok å studere en løvetann for å trekke den slutningen at det nødvendigvis finnes en Skaper, en høyere intelligens.

Dypest sett tror jeg alle mennesker på en eller annen måte tror, eller vet, dette. At det finnes et høyere vesen som gjennom sin intelligens har skapt alt og gitt oss mennesker våre muligheter.

Og hvilke muligheter! Vi er alle sammen barn av den samme kraften og vi har den i oss alle sammen, hvert eneste menneske.

Det eneste skillet her i verden er dermed mellom dem av oss som tror, eller vet, at det finnes en høyere makt, og som ønsker å respektere dens verk og leve på dens premisser, og dem som ikke gjør det; ikke mellom for eksempel muslimer, kristne eller jøder. Dette handler egentlig om tillit, en tillit til noe som er større enn oss selv.

I årene fram mot 2012 vil altså dette skillet bli stadig mer tydelig og kanskje avgjørende for hvordan hver enkelt vil klare seg.

11. september 2001 markerer derfor, slik jeg ser det, begynnelsen til slutten på den verden vi hittil har kjent. Det var i hvert fall denne hendelsen som gjorde at akkurat jeg omsider kom på sporet av hvordan tingene egentlig henger sammen. Det var denne hendelsen skulle sette meg i stand til å gjennomskue det falske verdensbildet jeg til inntil da hadde holdt for å være sant; jeg fikk liksom tak i en tråd og begynte å nøste; dermed raknet alt sammen.

 

Mitt budskap til deg som leser dette er, nok en gang: Still kritiske spørsmål og forlang svar. Tenk sjæl, som Trond Viggo sier. Verden er antakelig ikke helt slik du har trodd hittil. Vi er nemlig blitt holdt grundig for narr alle sammen - lenge.

 

Her er enda litt mer å "tygge" på:

http://video.google.com/videoplay?docid=-649993991751648213

http://www.vgb.no/10413/perma/259378

www.riksavisen.no

 

11. september - i en større sammenheng

Innledning

Det er nå over tre år siden den logiske delen av mitt sinn tvang meg til å trekke den slutningen at "terrorhandlingene" i New York den 11. september 2001 måtte være et stort bedrageri: Ingen slike bygninger kan kollapse på en slik måte og så raskt uten ved bruk av sprengstoff. Det er rett og slett en fysisk umulighet; jeg har selv regnet på dette, med formelsamling, papir, blyant og kalkulator - det er faktisk helt umulig ut fra de gjeldende fysiske lover. (Se for øvrig artikkel om dette på Nyhetsspeilet.no)

Denne ubehagelige, men likevel helt krystallklare erkjennelsen reiste selvsagt spørsmålet: Hvem var det da som sto bak? Og hvorfor? Hvilke motiver lå til grunn? Hvordan passet dette inn i en større sammenheng? Hva var det egentlig vi var vitne til her? Dette skulle bli starten på min "reise nedover i kaninhullet", for å bruke et uttrykk fra filmen "The Matrix" og boka "Alice i Eventyrland".

Reisen har gått gjennom et villniss av informasjon og desinformasjon, gjennom tusenvis av sider med tekst, flere titalls bøker, samt et utall videogrammer og bilder. Jeg har også vært i direkte kontakt med flere i USA som har engasjert seg personlig for å avsløre den offisielle løgnhistorien om 9/11. Gang på gang har jeg måttet revidere mine oppfatninger for så å spekulere videre og sammenholde de nye hypotesene med alle tilgjengelige og verifiserbare faktaopplysninger.

Nå er det blitt stadig lengre mellom revisjonene og blidet er blitt klarere. Jeg føler derfor at tiden er moden for dele mine spekulasjoner og konklusjoner med andre. Og la det være sagt med én gang: Jeg har ikke monopol på sannheten; dette er og blir spekulasjon. Jeg gidder heller ikke gjøre noe som helst for å overbevise noen, ut over det jeg skriver her. Den som har ører, han får høre; de andre må gjerne la være.

Samtidig vil jeg framholde at mine spekulasjoner er basert på et såpass omfattende materiale, og såpass grundige studier, at jeg vil påstå at min teori bør kunne betraktes som en forholdsvis kvalifisert gjetning. Du må selvsagt ha lov til å bruke din verdifulle tid på å gå meg etter i sømmene; men jeg kan allerede nå fortelle deg at du etter all sannsynlighet ikke har så mye tid å gjøre det på. Det begynner vikelig å haste, for dette er et kappløp med tiden. La meg derfor gå rett på sak:

 

Den egentlige motivasjonen bak 9/11

Den kortsiktige motivasjonen var å få et påskudd til å sikre USA full kontroll over viktige olje- og gassreserver i Midt-Østen, og bli kvitt visse brysomme maktpersoner i denne delen av verden. Dette var åpenbart, og umiddelbart forståelig; derimot kunne det ikke forklare alle de overdrevne lovendringene som i etterkant av 9/11ble gjort i USA, og som sterkt begrenset individets privatliv, frihet og rettssikkerhet; endringer vi forresten også i noen grad har merket her i vårt lille Norge.

En mer langsiktig motivasjon var å få fart på prosessen med å etablere USA i rollen som "verdenspoliti" på vegne av FN - derfor "krigen mot terror". Dette står forresten klart og tydelig beskrevet i PNACs planverk for "A New American Century" som er lagt ut på Internett. Når jeg leser disse planene, får jeg et klart inntrykk av at det er nazistene fra Hitler-tyskland og deres etterkommere som igjen er ute på krigsstien.

(Les mer om motivasjonen bak 911)

Når vi nå med sikkerhet vet at WTC ble sprengt, så forteller dette oss samtidig at operasjonen må ha vært såpass omfattende, forberedt og komplisert, at sentrale maktpersoner helt opp mot det absolutte toppsjiktet i USAs administrasjon nødvendigvis må ha vært involvert - kanskje ikke alle gjennom sin direkte medvirkning, men mange har åpenbart sittet med viten om hva som egentlig foregikk; og med en slik viten ville det jo være latterlig å rope på strengere overvåkning av den jevne mann og kvinne i ettertid, fordi de muligens kunne være "terrorister". Det hele var altså et påskudd, og dermed må det nødvendigvis ligge en annen og skjult agenda bak disse lovendringene.

Med stor interesse merket vi oss også at det var litt for mange paralleller mellom 9/11 i USA og 7/7-bombene i England, til at dette kunne tilskrives tilfeldigheter; noe som igjen var en klar indikasjon på at det var de samme metodene som var i bruk ved begge anledninger - hvor tåpelig og avslørende dette enn skulle vise seg å bli. Plutselig var nemlig dette "terrorbedrageriet" ikke lenger noe USA-relatert fenomen, men et internasjonalt, kanskje til og med globalt, fenomen: Den bakenforliggende agendaen, hva den nå kunne være, ble altså drevet fram av et nettverk på tvers av landegrenser, og med makt og innflytelse helt opp mot den absolutte toppen av opptil flere nasjonale samfunn.

 

Hvem sto bak - og hvorfor?

Hva var dette for slags nettverk? Hva kunne det være? Frimurere? Satanister? Ateister? Teknokrater? Det nye Illuminati? Den svarte adelen? Sionist-bevegelsen? Jødene? Storkapitalen? Eller rett og slett bare en gjeng grådige og maktsyke mennesker? Hypotesemangfoldet var plagsomt, og dette ble et hovedspørsmål som jeg tumlet med i flere måneder: Hvem utgjør egentlig dette nettverket? Og hva vil de med det? For å begynne med det siste: Kunne det virkelig være noe i ryktene om "en ny verdensorden", en verdensregjering? Det var jo litt påfallende at Bush senior hadde nevnt denne ambisjonen allerede i en tale i 1991 - og det på dagen 10 år før 9/11-2001; som igjen var på dagen 60 år etter at grunnstenen til Pentagon ble lagt ned - et bygg formet som kjernen i et pentagram, et kjent okkult symbol fra den eldgamle Babylonske religionen.

Jeg begynte nå å betrakte nyheter og aviser med mine nye "briller"; og da var det at brikkene for alvor begynte å falle på plass: Det var ikke lenger tvil hos meg, dette nettverket var dessverre høyst reelt; og fantes åpenbart også i Norge, for daglig fant jeg opplagt propaganda og desinformasjon i norsk presse, spesielt i Aftenposten og NRK. Begge disse presseinstitusjonene har da også vist en særdeles flittig deltakelse på de hemmelige Bilderberg-konferansene, som enkelte mener er et viktig forum nettopp for å koordinere den globale utviklingen mot en ny verdensorden. Jeg begynte også å se litt nærmere på denne "nye verdensordenen" og historikken bak den: Ved første øyekast virket dette som en ganske besnærende tanke, en tanke jeg selv faktisk har hatt som barn, da jeg fikk høre om all krigen og elendigheten i verden: Ville det ikke vært mye bedre med "bare ett land"?; for så kunne det jo ikke bli mere krig? Dette var imidlertid før noen fortalte meg at det også var noe som het borgerkrig. Men la gå, kanskje menneskene bak denne agendaen egentlig har gode hensikter? Og at de arbeider utrettelig til beste for hele menneskeheten? Sånn i all hemmelighet?

Av flere årsaker har jeg vanskelig for å tro det:

Først og fremst fordi all erfaring viser at makt korrumperer; det virker nærmest umulig for et menneske å stå seg mot dette i det lange løp, så lenge vårt ego, vårt falske selv, har makt over oss.

Dernest fordi målet ikke helliger middelet - både i følge sunn fornuft, Det nye testamentet, og Koranen. Øye for øye, tann for tann-doktrinen forlot vi kristne gjennom å akseptere Jesu lære. Og det var altså ikke pent gjort å ta livet av nesten 3.000 uskyldige New York'ere, selv om tanken bak skulle være aldri så god. Og hvis denne ideen om en ny verdensorden virkelig var basert på kjærlighet og veldedighet, hvorfor da alt hemmelighetskremmeriet?

Nei, det holder ikke.

Og hva med maks 500 millioner mennesker på jorda? Redusert til 2 milliarder allerede innen år 2100. Sikkert fint, det blir jo god plass, da; men hvem skal være dommer og bøddel for å sørge for at dette målet blir nådd? Hvem skal velge ut? Hvem skal leke Gud her? Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av at mennesket setter seg selv i Skaperens sted; og dette er altså et uttalt mål i følge "De 10 bud for en ny verdensorden", hugget inn i en monumental sten som står i Elberton i staten Georgia i USA. (Les mer her)

Her snakker vi altså om å rette opp Skaperens "tabber" gjennom anvendelse av det menneskelige intellekt, gjennom vitenskap og høyteknologi, en temmelig ensidig bruk av venstre hjernehalvdel, noe Mike Cechanowicz beskriver som et hovedproblem i vår tid.

Tilbake til det skjulte nettverket: Det store spørsmålet for meg var fortsatt hvem som i bunn og grunn sto bak; og det manglet ikke på tips, det var sannelig mange nok å velge mellom; eller var det egentlig det? Hadde virkelig ikke frimurere, sionister, satanister, finansfyrster, maktmennesker, adelskapet og de kongelige noe felles?

Jeg fulgte møysommelig frimureriets røtter tilbake i tiden; jeg studerte jødenes historie; sionistenes; adelskapets, korsfarernes, gralsriddernes, kongehusenes; og hver gang kom jeg til det samme: Den gamle babylonske religionen lå i bånn; med symbolbruken og den esoteriske, okkulte praksisen knyttet til den. For ikke å snakke om kjærligheten til jordisk gods, gull og makt. Kall det gjerne Satans synagoge, som nevnes i Bibelen, og som skal spille en hovedrolle i det store oppgjøret før Guds rike skal komme til menneskene på jorden; kall det gjerne hovmodighet, sionisme eller simpel grådighet; eller hva med "de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver"? (Johannes' åpenbaring - Åp 2,9 og 3,9)

 

"Sions vises" protokoller

Så var det at jeg kom over Sions vises protokoller ("The Protocols of The Learned Elders of Zion"), et gammelt verk som i detalj beskriver den utviklingen verden har gjennomgått i løpet av de siste par hundre år, og som flere ganger hårdnakket, men uten særlig suksess, er blitt forsøkt stemplet som et falsum. Falsum eller ikke, Sions vises protokoller forklarer i alle fall en hel del av alt det som åpenbart må ha foregått bak kulissene fram til i dag. Og hvis de nå virkelig er falske, så er de i alle fall svært så profetiske; men jeg tror ikke det; jeg tror at protokollene i alt vesentlig er ekte vare og er blitt - og blir - fulgt til punkt og prikke.

I så fall har vi en uhyre verdifull kilde til forståelsen av det store og innfløkte spillet som pågår i øyeblikket, selve sluttspillet i en gammel og gigantisk plan: Sions vises protokoller inneholder nemlig oppskriften for en Ny verdensorden - en New World Order. Dermed har vi også en god pekepinn om hva som skal til for å velte denne planen.

Noen klart uttalte mål i protokollene er bl.a å infiltrere frimureriet, og derigjennom politikken, økonomien, rettsvesenet, pressen og skolevesenet, samt å ta knekken på alle andre religioner enn sin egen, spesielt da kristendommen. Videre å ødelegge alle monarkier og andre enevelder på jorden, splitte familien som sosial gruppe, og sist, men ikke minst: avskaffe all privat eiendomsrett. Mer om Sions vises protokoller på www.nesevis.no eller f.eks http://www.biblebelievers.org.au/przion2.htm

Plutselig ga også alt dette tullet om jødene, Israel og latterliggjøringen av de såkalte Holocaust-benekterne mening for meg. Ja, plutselig ble det hele fullstendig gjennomsiktig: Den tilsynelatende meningsløse sympatien for, og støtten til, Israel, både fra Norge og USA, samt lovforbudet i flere land mot over hodet å stille seg skeptisk til den offisielle historien om Holocaust - var det noen som sa talefrihet?; og hva med Israels enorme atomvåpenarsenal?; hva med Israelske politikeres åpenbare forhåndskunnskap om 9/11?; avsløringene av Mossads medvirkning?; og så videre, og så videre; alt sammen er dette deler av "Den store planen" - og sett i det lyset ble alt plutselig veldig forståelig: De som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver, altså sionistene, trenger i hvert fall én trygg havn og base for sine operasjoner: Nemlig Israel; og de trenger også alt de kan få av sympati og støtte for sin høyst tvilsomme sak.

 

Holocaust-løgnen

Når det gjelder Holocaust, så kan det være på sin plass å presisere at dette også er en bevisst skapt og massiv myte. Ikke slik å forstå at ikke jøder, på lik linje med mange andre grupper, ble forfulgt, plaget og utnyttet i konsentrasjonsleirer, ghettoer og arbeidsleirer under nazi-regimet; dette er vel hevet over tvil. Løgnen består snarere i at Hitler og hans regime skal ha gått inn for å systematisk utrydde jødene ved hjelp av gasskamre, for øvrig gasskamre beregnet på en gass uegnet til å avlive mennesker på løpende bånd (en cyanid-forbindelse), men som derimot (før DDT ble vanlig) var meget velegnet for å drepe lus i klær, utstyr og sengetøy. Lus sprer nemlig tyfus-smitte og forårsaket dermed enorme problemer i konsentrasjonsleirene. Titusenvis av mennesker ble smittet av tyfus og dermed avmagret og dehydrert med døden til følge. Det er disse du ser hauger av på filmklippene. Resten av løgnen er at likene av de ihjelgassede jødene skal ha blitt brent i krematorier; krematorier som ikke på noen måte, ut i fra offisiell og offentlig tilgjengelig dokumentasjon, kan ha hatt en sammenlagt kapasitet i nærheten av å kunne brenne de 6 millioner jøder som skal ha blitt ihjelgasset.

Når man går bare litt inn denne i materien, så ser man fort at det som finnes av "bevis" for Holocaust absolutt ikke holder mål etter akademiske standarder. Det er også avslørt flere grove tilfeller av historieforfalskning i forbindelse med at denne myten ble skapt. Du kan lese mer om det her, hvis du er interessert: http://www.onethirdoftheholocaust.com/ http://www.holocaust.nu/ http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/a-huske-hvem-vi-er-guds-utvalgte-folk/

 

Hva så med lille Norge?

Her hjemme på berget var det også mye annet som ble langt klarere etterhvert som disse sammenhengene begynte å gå opp for meg; for eksempel ga det plutselig mening hvordan så mange politikere kan si én ting og gjøre noe helt annet; og hvordan statsministeren i sin nyttårstale kan forutsi obskure "overraskelser"; og hvordan noen åpenbart mindre intelligente personer ser ut til å kunne avansere nærmest uhindret i politikk og offentlig administrasjon, mens andre som faktisk har noe vettugt å si, og som virker ærlige og sannferdige, blir latterliggjort, forbigått eller fullstendig overkjørt. For ikke å snakke om alle de tilsynelatende uforståelige avgjørelsene som blir tatt i styre og stell, og alle de merkelige lovene og reglene som på en eller annen mirakuløs måte og i all stillhet blir vedtatt - alt dette ble plutselig forståelig nå. Vi kan også legge merke til hvordan de fleste nordmenn synes å ønske én ting, mens administrasjonen ofte legger opp til noe helt annet: for eksempel en seriøs satsing på skikkelige jernbaner, bare for å ta noe helt banalt, slik regjeringen har forpliktet seg til etter Soria Moria-erklæringen: hele togsatsingen har kokt bort i kålen. Vi blir rett og slett holdt for narr.

 

Hva er målet med det hele?

Nå begynner vi å nærme oss sakens kjerne, hvor vanskelig og smertefull denne erkjennelsen enn kan være: Målet er å bli kvitt 90% av befolkningen på jorda gjennom skapte epidemier, kriger, raseopptøyer, sult, feilernæring, kreft, forgiftninger, "vaksiner", ulykker, samt arrangerte "naturkatastrofer". Dertil er det å svekke befolkningen gjennom å splitte familien som enhet, splitte sammensveisede lokalsamfunn og andre sterke grupperinger, lure til seg mest mulig av fast eiendom, å spre frykt og hat mellom mennesker, og å få oss til å tro at vi er maktesløse og verdiløse som individer. Det er også å gjøre oss ydmyke gjennom kynisk skapte økonomiske "kriser", som bl.a setter folk på gaten eller tar fra dem deres daglige brød. Dessuten er det å gjøre oss lydige, samarbeidsvillige og avmektige gjennom å vedta lover og regler til systemets beste; og å legge opp til et økonomisk system som holder oss fanget og begrenser reell individuell frihet; et system som for alltid og på alle måter gjør oss avhengige av vår snille "storebror", nemlig Staten. Storebror ikke bare ser oss, han passer på oss, hjernevasker oss, beskytter oss, kurerer oss, underholder oss og forer oss - hvis vi da bare er snille gutter og jenter, og gjør som vi blir tilsagt. Og som slike desinformerte, ydmyke og lydige krek skal de av oss som overlever de første plagene innpasses i et gjennomkontrollert, verdensomspennende "demokrati", der vi skal tjene våre herrer på beste måte - dvs slik de ønsker. Denne prosessen er allerede kommet langt.

 

FNs rolle

Det kan kanskje virke temmelig vilt første gang du hører dette, men det er faktisk mye som tyder på at nettopp FN er begynnelsen på dette globale "dyret", dette verdensomspennende liksom-demokratiet. FN-bygningen i New York er faktisk bygd på en tomt donert av familien Rockefeller, en av verdens aller rikeste og mektigste familier. Sa du veldedighet? Jeg tviler på det. Symbolikken i FN-logoen taler også sitt tydelige språk om at det er "Sions vises" nettverk som står bak. Alt er altså klappet og klart for "1984" - bare noen få år forsinket. Hverken George Orwell ("1984") eller Aldous Huxley ("Brave New World") var forresten spesielt geniale - de var kun velinformerte. De hadde i kraft av sitt medlemskap høyt oppe i dette nettverket tilgang til informasjon den jevne mann og kvinne ikke hadde - og derfor kunne også deres profetier slå til så presist, helt på linje med Sions vises protokoller. Franklin D. Roosevelt skal ha sagt: "Det finnes ikke tilfeldigheter i politikk; hvis noe skjer, så kan du banne på at det var planlagt." Roosevelt var selv en del av nettverket, han var selv sionist og under innflytelse av Sions vise. Det er nemlig de som bestemmer hvem som blir president i USA ved å finansiere kampanjer og gi mediadekning; og som sørger for å få vedkommende avlivet eller avsatt dersom han skulle begynne å bli brysom, slik de for eksempel gjorde med John F. Kennedy.

 

Sions vise - hvem er det?

Hvem er så disse mystiske "Sions vise"? Svaret er enkelt: Det er kort sagt dem som eier verden. Navn som Rothschild, Rockefeller, Freeman, DuPont, Astor, osv. Styrtrike og smarte mennesker som har lånt ut penger til konger og keisere - mot gjenytelser, slevsagt; eller knust dem dersom de nektet å samarbeide. Mektige mennesker og dynastier som - i alle fall hittil - har vært vant til å få det akkurat slik de ville ha det. Du ser dem sjelden eller aldri offentlig; men du ser løpeguttene deres: Folk som Bush og Obama, Putin og Gorbatsjov, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Svein Gjerdrem, Per Egil Hegge og Jahn Otto Johansen - bare for å nevne noen ytterst få.

 

Hva kan vi gjøre?

For å hamle opp med noe slikt må man benytte seg av våpen den andre parten hverken rår over eller behersker: våpen som solidaritet, medmenneskelighet, kjærlighet og toleranse; og kanskje det viktigste: Frihet fra frykt. Gamle Satan har intet å stille opp mot slikt - det kan han simpelthen ikke matche. Kjærlighet finnes det intet forsvar mot; og folk som ikke frykter, rår ikke Gamle-Eirik med; da blir han maktesløs. Her har de fleste av oss en personlig jobb å gjøre: Å frigjøre oss selv fra frykten. Mange mennesker står klare til å hjelpe deg med dette dersom du ønsker det. Gandhi kalte sitt mektige våpen for aktiv, ikke-voldelig, kollektiv, sivil ulydighet. Vi er faktisk fler enn dem. La dem dyrke sine poteter selv. Kanskje er nettopp dette det eneste som nytter: Å ikke lenger gi systemet vår tilslutning. Hver enkelt av oss må rett og slett slutte å la seg lure til å shoppe, frykte, hate, krige, og til å tro at vi trenger akkurat sånne klær eller sånn bil, sånt hus, ansikt, kropp, hytte, båt, eller hva det nå er, for å være verd noe; for å være hipp og kul og - lykkelig. Det hele er en stor, stor løgn - og den putter oss rett i lomma på "Sions vise". Vi skal heller ikke lenger ta opp lån og kjøpe på krita. Vi vil ikke ha monopolpengene deres. De er forresten ikke verd mer enn papiret og trykksverten på det. De duger ikke en gang til å tørke seg bak med. Vi vil heller ikke ha kredittkortene og bankkontiene deres, og deres "gunstige" lån. Vi ha inflasjonsfrie penger eller andre byttemidler utenfor deres kontroll. Da har de tapt. Da har de mistet overtaket. Jeg vil her også benytte anledningen til å slå fast at økonomiske "kriser" ikke er noe som kommer av seg selv; de er skapt med fullt overlegg, og med bestemte formål for øyet. Se f.eks filmen "The Money Masters", eller Hans Jørgen Lysglimts glimrende analyser av Norges banks rolle, så skjønner du hva jeg mener. Du kan også lese om dette under "Økonomi" på Nesevis.no.

 

Nei, nå er det nok!

Det er på tide å bli forbanna! Vi skal nå begynne å stille nye og knallharde krav til våre politikere og byråkrater. De jobber jo faktisk for oss; og de fleste av dem fortjener etter min mening å få sparken; de har helt enkelt gjort en for dårlig jobb. Noen av dem har til og med begått høyforrederi ved bevisst å føre befolkningen bak lyset. La oss gjerne ta en folkeavstemning om dette, det har vi faktisk rett til å kreve når som helst. Ellers blir det generalstreik - og da mener jeg ikke blant generalene. Alle unødige avgifter og skatter skal avvikles med øyeblikkelig virkning, hvilket vil si de fleste; spesielt arveavgiften, som jo er helt urettferdig og uforståelig. Oljefondet skal derimot øyeblikkelig realiseres og omsettes i gull eller bedre realverdier og gjøres tilgjengelig for Norges befolkning innenfor rikets grenser; la oss gjerne ta en folkeavstemning om det også, om noen skulle mukke.

 

Noen praktiske råd:

Slutt å se på TV! Det er slik de bløffer deg! TV er den verste hjernevaskemaskinen som finnes. Uten TV hadde alt dette lureriet neppe latt seg gjennomføre. Stort bedre er heller ikke filmene fra Hollywood, såpeoperaene, glamour-magasinene, tabloidavisene - eller Aftenposten for den saks skyld. Bruk heller Internett - det er foreløpig fritt og usensurert i vår del av verden (bortsett fra enkelte nettsteder som f.eks Wikipedia, YouTube og Google Video - der har de en tendens til å uten videre slette innlegg som ikke "passer").

Gå på besøk til venner og kjente, snakk med mennesker ansikt til ansikt; lek, le og spill eller syng sammen! Ha det moro! Bruk tid sammen med familien og dine kjære. Og for all del: Lek med barna dine, hvis du har noen.

Husk også at de fleste mennesker har et like stort ønske og behov for vennskap, nærhet og kontakt som du selv; men de fleste er redde for å bli såret eller avvist. Gi av deg selv fra hjertet, uten tanke på å få noe igjen, og du vil alltid få mye mer tilbake enn du gir bort.

Bruk noen minutter hver dag på å være alene og stille, og kjenne etter hvem du egentlig er, innerst inne. På denne måten kan du få kontakt til kraften i deg selv - om du da ikke allerede kjenner at du har det. Bruk også litt tid på å be om hjelp og rettledning når du føler du behøver det, og på å takke for det du faktisk har mottatt.

Hvis du har mulighet for det, for eksempel at du allerede eier eller kan skaffe deg et gårdsbruk, og har eller kan skaffe deg den nødvendige kompetansen, så vil jeg råde deg til å bygge opp din økonomi rundt dette; en økonomi som er mest mulig uavhengig av storsamfunnet. Og med det mener jeg å innrette deg på å bruke minst mulig av ressurser som putter deg rett tilbake i lomma på "Sions vise"; som for eksempel strøm, olje og maskiner. Ta heller fram seletøyet igjen og spenn for mærra. Hold sauer og høns, dyrk grønnsaker og hugg ved. Gå gjerne sammen med andre familier om dette. Sats også på samhandling med lokalsamfunnet og naboene, og hjelp hverandre så godt dere kan. Som sagt: La "Sions vise" få dyrke sine poteter selv - det er sannelig på tide.

 Dessverre blir det stadig færre som har kompetanse til å gjøre noe slikt som det jeg beskriver ovenfor, men det er ennå ikke for sent. Se for eksempel på Jenny Endresen og hennes mann på småbruket Mosli i Telemark.

Det ville vel kanskje også vært enklere om vi gikk sammen om å få de naturressursene vi alle har like stor rett til ut av private hender. Jeg tenker da på ressurser som olje, strøm og mineraler. Selvfølgelig må vi dele, og forbruket ned. Vi må også straks slutte med å la oss lure til å krangle om bagateller, enten det nå gjelder hijab, eller hva som egentlig skjedde i New York og Washington den 11. september 2001. Dette er faktisk noe av det viktigste, fordi det holder vårt fokus vekk fra det som virkelig er viktig.

Det spiller heller ingen som helst rolle om man er muslim eller kristen, hindu eller sikh, eller hva som helst - vi er alle sammen mennesker og dermed Guds barn. Det gjelder for øvrig også "Sions vise": de er også Guds barn - bare litt på villspor, stakkars. Og vi kan godt leve i fred med hverandre som de brødre og søstre vi er, bare vi ikke lar oss lure til å tro noe annet. Og da er spillet over for de "vise".

 

Etterord

Vi trenger faktisk bare én eneste lov - Kardemommeloven: "Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Og det var vel egentlig dette som var Jesu budskap? Det er nemlig kjærligheten, ærligheten og hjertelaget som teller - uten dette finner vi aldri lykken noen av oss. Og nå er det at oppgjørets time nærmer seg; hvilken side vil du stå på i den siste, store kampen? Kun kjærligheten kan redde oss; og bare gjennom å søke sannheten kan vi få friheten tilbake; nå er resten opp til deg, og du må selv velge din vei. I årene 2011 og 2012 vil denne store kampen nå et foreløpig klimaks, og mange kynisk skapte "kriser" og "katastrofer", såvel som ekte, vil bidra til å fullføre sluttspillet og overgangen til en Ny verdensorden; med mindre hver enkelt av oss nå setter alt inn på å informere våre medmennesker og utvikle våre egne sjelsevner - eller hjertelaget, som det altså heter på godt norsk, slik at vi har noe å stille opp med i denne kampen. Tro meg: Denne "oppvasken" er både uunngåelig og nødvendig; og kjærligheten vil seire til slutt - dersom vi ikke gir opp troen på det.

 

En oppfordring til slutt:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den er opprinnelig skrevet for 911truth.no, men kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og distribueres så lenge dette skjer uten å endre eller forkorte originalteksten. Morten Kielland

www.mortenkielland.com

www.bollyn.com

www.bollyn.info