Innenriks

Her kommer stoff som spesielt angår Norge, feks konsesjons-skandalen og den hårreisende dårlige satsingen på jernbane tross regjeringens vedtak. Spesielt vil Vestfoldbanen bli undersøkt, og de ansvarlige for den dårlige standarden og manglende fremgangen stilt til ansvar.