Kontakt redaksjonen

Spørsmål og eventuelle uklarheter kan gjerne drøftes med redaksjonen. Det finnes som kjent ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Vi ber også om at du kommer med dine ønsker, konstruktiv kritikk, samt forslag til forbedringer.

Vår e-postadresse er:

 

 

E-postadressen er lagt inn som et bilde for å hindre misbruk av spam-botter og liknende.