Nesevis.no er en uredd og helt uavhengig nettavis, og med en særdeles viktig oppgave: Å avsløre usannheter og stille nesevise spørsmål om tvilsomme "offisielle" historier, både av eldre og nyere dato.

Nesevis.no har altså ingen politiske eller religiøse sympatier. Nesevis' redaksjon erkjenner nemlig at all verdens religioner, politiske retninger etc, er best egnet til å skape opposisjon og splid mellom mennesker, og utnytte dem økonomisk, snarere enn å samle dem til et universelt broderskap, samarbeid, og felles framgang. Vi er av den oppfatning at alle politiske og religiøse retninger er skapt av mennesker, og at de fleste av dem før eller senere blir bevisst og kynisk utnyttet for bestemte, selviske formål. Vi er rett og slett vitner til et narrespill.

Dette forhindrer likevel ikke troen på et høyere vesen, en skaperkraft som har ordnet energien og lagt alt til rette for oss mennesker. Kanskje er hver enkelt av oss også en del av dette vesenet?

Nesevis' visjon er en ny tidsalder, der mange nok mennesker har gjennomskuet det falske verdensbildet som gradvis er bygd opp i vår kollektive bevissthet gjennom flere hundre år, og dermed få avslørt den skjulte makten bak dette store og langvarige arbeidet, og motivene bak det.

Nesevis' misjon er å bidra til å skape en bedre verden gjennom kritiske undersøkelser og spredning av informasjon som ikke er kommet fram, eller er blitt - og blir - bevisst forvrengt eller undertrykket.

Nesevis baserer sin virksomhet på gjengs vitenskapelig metodikk, først og fremst hypotetisk deduktiv metode, der gyldig logisk resonnement, fornuftig håndtering av hypotesemangfoldet, sunn fornuft og sannsynlighetsberegning, samt en kritisk gjennomgang av ethvert faktagrunnlag, er essensielt.

Takket være et solid akademisk fundament har den nesevise redaksjon og stab en suverén mangel på respekt for alle såkalte autoriteter, både politiske, sosiale, juridiske, medisinske, tekniske, religiøse, og andre. Kun harde fakta og logisk gyldige resonnementer aksepteres.

Selv om Nesevis' redaksjon og stab overveiende består av akademikere av høyere grad, og med formell forskerkompetanse, er det likevel en klar målsetting at alt vårt materiale skal ha en form som gjør det forståelig også for ikke-akademikere.

Spørsmål og eventuelle uklarheter kan gjerne drøftes med redaksjonen. Det finnes som kjent ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Vår e-postadresse finner du under "Kontakt" på forsiden.

God fornøyelse!